Tillsammans blir vi starka!
Läs mer om Matfors IF styrelse, vår arbetsmodell och organisation.

Styrelsen i Matfors IF 

Ordförande
Lennart Törnkvist
lennart.n.tornkvist@if.se
070-214 07 05

Ledamot
Jonny Hellström
jonny.hellstrom@ramirent.se
070-590 17 52

Ledamot
Martin Åberg
frille50@hotmail.com

Suppleant
Charlotta Dückow

Vice ordförande
Fredrik Gillström
fredrik.gillstrom@nkv.se
070-531 10 55

Ledamot
Magnus Olsson
magnus.j.olsson@richo.se      

 

Ledamot
Anders Spjuth
anders.spjuth@sca.com              070-328 97 77

 

Sekreterare
Lars Nilsson
lars.a.nilsson@sca.com
070-348 98 78

Ledamot
Carina Svanberg
carina.svanberg@sundsvall.se

Ledamot
Anders Åkerlund
anders.akerlund@sca.com            072-541 02 25

 

Kassör
Hans Dahlström-Åsander
4thjuly68@gmail.com            070-662 54 12

 

Ledamot
Magnus Danielsson
magnus.danielsson@valmet.com 070-586 75 62

 

Suppleant
Ulrika Alenius
ulrika@kissandtell.nu            073-832 23 23

 

Matfors IF – arbetsmodell

Utveckling av föreningen måste komma som ett initiativ av medlemmar, kommittéer, sektionsstyrelser, arbetsgrupper och/ eller styrelsen. Sedan måste vi gemensamt verkställa förslagen.

För att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att alla ideella krafter tillsammans med vår personal kommunicerar önskemål och att vi tillsammans arbetar lite förenklat efter en enkel mental modell som kallas PMMR.

P=Problem
Vad är problemet (definiera det tydligt)? Vem ser problemet?

M=Mål
Vilken är uppgiften? Vad vill vi ska hända? Hur ser framgång ut? Vad kan vi göra? Vilket är syftet? Vad hoppas vi på?

M=Metod
Hur ska vi göra det? Finns det alternativa metoder? Vilken av de föreslagna metoderna är bäst (avgränsa)?

R=Resurs
Vem/ vilka är lämpligast att göra det? Hur mycket pengar kostar det? Är kostnaden rimlig i förhållande till problemet? Hur lång tid kommer det att ta? När är det klart?

Matfors IF organisation

Matfors IF:s verksamhet leds av styrelsen och till hjälp för att utveckla verksamheten, ledarna och spelarna har vi fyra kommittéer och flera arbetsgrupper som arbetar intensivt med olika frågor. Styrelsen leder Matfors IF:s arbete och i styrelsen tas alla beslut, särskilt beslut som rör Matfors IF:s ekonomi och Matfors IF:s verksamhet. I kommittéerna ingår det alltid någon eller några styrelsemedlemmar, dessa är oftast sammankallande i kommittéerna.

Kommittéerna rapporterar om sitt arbete till styrelsen och kommittéerna bereder frågor för att styrelsen ska kunna ta beslut i aktuella frågor. Arbetsgrupperna rapporterar antingen till styrelsen eller till aktuell kommitté.

Arbetsgrupper/ sektioner tillsätts av styrelsen/ kommittéer under året. Om man vill arbeta med en enda fråga inom Matfors IF så ska det finnas utrymme för det. Vill man delta i en kommitté och arbeta mer övergripande ska det på samma sätt finnas möjlighet för det. Alla som har ett hjärta som brinner för Matfors IF ska beredas möjlighet att engagera sig.